Välj en sida

Det som står i tidningen är sant. Det här är en gammal sanning som fortfarande har relevans. Dagstidningen har fortfarande hög trovärdighet, står det i tidningen kan vi lita på att det är så det förhåller sig. Det här förhållningssättet är fortfarande aktuellt.

Och just därför är nativeannonsering intressant. En native är ju en annons som ser ut som en artikel. Den har en rubrik, en ingress och en brödtext – precis som vilken artikel som helst. Oftast finns en och annan bild med också. Och trots att nativeannonsen är markerad med ”Denna sida är en annons” eller en liknande text kan den här typen av annons rida på den vanliga artikelns trovärdighet – den står i tidningen och ser ut som en artikel, så nog finns fog att lita på det som står.

Det som står i tidningen är sant…

Gott om plats

Är det tillåtet att ”luras” så här? Ja. Så länge som det är tydligt uppmärkt att detta handlar om en annons är detta ett helt okej sätt att sprida sitt budskap på. En av fördelarna för dig som avsändare är att det finns gott om utrymme att gå djupare i det utbud ditt företag har. I vanliga annonser krävs korta, enkla budskap. I en native finns det plats att breda ut sig, förklara mer om företagets produkter och tjänster.

Ingen företagspresentation

Men en native bör vara mer än en företagspresentation. Det behöver hända något. Du vill ju att läsarna ska läsa texten, inte avfärda din native som ännu en annons. Och då gäller precis samma sak som för vanliga artiklar: En rubrik som lockar till läsning: ”Man överkörd av tåg” är ett förslag som en av mina uppdragsgivare gärna använder som exempel. Rubriken ska alltså vara anslående och väcka uppmärksamhet!

Använd olika ingångar till texten

Nästa steg är en ingress som fångar intresset och en brödtext som är skriven på ett sätt som gör att läsaren vill fortsätta läsa ända fram till slutet. Precis som vid vilken artikel som helst använder vi oss av olika ingångar till texten. Rubrik och ingress är självklara ingångar. Mellanrubriken en annan. En bild med tillhörande bildtext kan också locka till läsning, ett lösryckt citat gör läsaren nyfiken och i en faktaruta kan vi ge exempelvis 10 tips på lättskötta blommor om nativens avsändare är en blomsterhandel.

Om vi nu inte får göra en företagspresentation, vad ska vi då skriva i vår native kanske du undrar. Mitt förslag är att använda en native på samma sätt som du använder content på nätet. Du vill ge dina läsare något, skapa läsvärt material. Det kan handla om hur du på bästa sätt tänder en kamin, vad som egentligen händer på återvinningsstationen eller skillnaden mellan räntefonder och aktiefonder och när man vill välja

Här är ett exempel på en av mina natives

http://media.markbladet.se/pdf/emagasin/2020/49/#p=23

Olika ingångar till en text

  • En rubrik som väcker uppmärksamhet.
  • En ingress som lockar till fortsatt läsning.
  • Mellanrubriker som skapar nyfikenhet.
  • En bra bild med bildtext.
  • En väl skriven brödtext.
  • Citat.
  • Faktarutor och/eller punktlistor.